Volby 2008

Harmonogram voleb do Akademického senátu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v roce 2008:

do 25. 4. 2008 podávání kandidatur (katedry i samostatní kandidáti)
30. 4. 2008 9:00 - 12:15 předvolební shromáždění (prezentace kandidátů)
do 11. 5. 2008 předvolební kampaň
12. 5. 2008 - 13. 5. 2008 volby: 1. kolo, Ostrava
14. 5. 2008 volby: 1. kolo, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště
19. 5. 2008 volby: 2. kolo (v případě potřeby)

Další důležité informace najdete v příslušné sekci níže.


© 2018 VŠB-TU Ostrava