VŠB –Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta

 612x275_15-35-let-ekf

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě oslavila v říjnu 2012 své pětatřicáté narozeniny. Oslav se zúčastnili zástupci VŠB – TU Ostrava a mnoho dalších akademických funkcionářů nejen českých ale i zahraničních univerzit. Hosty byli také úspěšní absolventi ekonomické fakulty a bývalí pedagogové. Připraven byl bohatý program, který představil nejen fakultu jako takovou, ale i město Ostravu. Při příležitosti výročí se sešlo i 25 historicky prvních absolventů EkF, kteří společně zavzpomínali na léta studentská.


© 2019 VŠB-TU Ostrava